Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ ba, 15 Tháng 6 2010 23:29

Vào Đời - Mừng Bổn Mạng lần thứ 10

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Poster_Web_resize