Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ năm, 07 Tháng 1 2010 13:58

Khai giảng các lớp nhạc và Thánh nhạc tại TTMV-TGP TpHCM

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button
Học kỳ I năm học 2009-2010

 

1. NHẠC LÝ CĂN BẢN VÀ KÝ XƯỚNG ÂM (Sr Luân, gv Anh Tuấn)
- Nhạc lý căn bản cung cấp những kiến thức căn bản về lý thuyết âm nhạc...
- Ký xướng âm giúp đọc và hát các nốt nhạc có phương pháp, đúng nhịp...
Cấp 1   :    thứ 5 hằng tuần, 18h - 20h. Bắt đầu học từ ngày 21/01/2010
Cấp 2   :    thứ 2 hằng tuần, 18h - 20h. Bắt đầu học từ ngày 18/01/2010
Cấp 3   :    thứ 3 hằng tuần, 18h - 20h. Bắt đầu học từ ngày 19/01/2010

 


2. LỚP ĐÀN SƠ CẤP (gv Lâm Đức Hòa, Sr Chu Luân)
Dành cho học viên chưa biết đánh đàn làm quen với organ và chơi các bản nhạc cơ bản. Học viên cần biết nhạc lý căn bản trước.
Thứ 3 hằng tuần (Sr Chu Luân) . Bắt đầu học từ ngày 19/01/2010
- Lớp 1   :   17h30 - 19h00
- Lớp 2   :   19h00 - 20h30
Thứ 5 hằng tuần (gv Đức Hòa).  Bắt đầu học từ ngày 20/01/2010
- Lớp 1   :   17h30 - 19h00
- Lớp 2   :   19h00 - 20h30
Thứ 7 hằng tuần 08h00 - 09h30.  Bắt đầu học từ ngày 23/01/2010

 


3. ĐỆM ĐÀN TRONG PHỤNG VỤ
Giúp học viên đã biết đánh đàn (ít nhất là cuốn Methode Rose) nắm vững cách đệm đàn trong Phụng Vụ sao cho đúng chỉ dẫn của Giáo Hội

*Cấp 1:
- Thứ 2 hằng tuần.  Bắt đầu học từ ngày 18/01/2010
Lớp 1   :   17h30 - 19h00
Lớp 2   :   19h00 - 20h30
- Thứ 7 hằng tuần: 9h30 - 11h00.  Bắt đầu học từ ngày 23/01/2010

* Cấp 2: (dành cho học viên đã học xong cấp 1)
Thứ 4 hằng tuần.  Bắt đầu học từ ngày 20/01/2010
Lớp 1   :   17h30 - 19h00
Lớp 2   :   19h00 - 20h30

* Cấp 3: (dành cho học viên đã học xong cấp 1 và 2)
Thứ 6 hằng tuần.  Bắt đầu từ ngày 22/01/2010
Lớp 1   :   17h30 - 19h00
Lớp 2   :   19h00 - 20h30

 


4. THÁNH NHẠC - Luyện tiếng (gv Trần Ngọc, Thanh Sử, Thành Đức)
Trình bày phương pháp tập luyện để đạt tới một kỹ thuật ca xướng hoàn hảo. Điều kiện ghi danh: phải biết nhạc lý, ký xướng âm sơ cấp
- Cấp 1   :   thứ 4 hằng tuần, 18h30 - 19h30.  Bắt đầu học từ ngày 20/01/2010
- Cấp 2   :   thứ 3 hằng tuần, 18h30 - 19h30.  Bắt đầu học từ ngày 19/01/2010

 


5. THÁNH NHẠC TRONG PHỤNG VỤ (gv Lm Nguyễn Duy)
Thứ 6 hằng tuần, 18h30 - 20h30.  Bắt đầu học từ ngày 22/01/2010

 


6. HÒA ÂM (gv Tiến Linh) : nếu có đủ số 20 học viên cho mỗi lớp
Giúp học viên biết và thực tập nối kết những hợp âm trong một bài nhạc sao cho đúng quy luật, nhất là có nghệ thuật...
- Hòa âm 1: thứ 6 hằng tuần, 18h30 - 20h30.  Bắt đầu học từ ngày 22/01/2010
- Hòa âm 2: thứ 4 hằng tuần, 18h30 - 20h30.  Bắt đầu học từ ngày 20/01/2010

 


7. PHÂN TÍCH HÒA ÂM (gv Lm Kim Long) : nếu có đủ số 20 học viên cho mỗi lớp
Thứ 4 hằng tuần, 15h30 - 17h30.  Bắt đầu học từ ngày 20/01/2010

 


8. CA TRƯỞNG (gv Ngọc Linh) : nếu có đủ số 20 học viên cho mỗi lớp
- Cấp 1   :   thứ 6 hằng tuần, 15h30 - 17h30.  Bắt đầu học từ ngày 22/01/2010
- Cấp 1 (năm 2) : thứ 2 hằng tuần, 15h30 - 17h30.  Bắt đầu học từ ngày 18/01/2010
- Cấp 3 (Điều khiển hợp ca)   : thứ 7 hằng tuần, 09h00 – 11h00.  Bắt đầu học từ ngày 23/01/2010

 


Ghi danh:
- Địa điểm: phòng Học Vụ của TTMV
- Thời gian: Từ 15/12/09 đến 18/01/2010
- Học phí: 150.000đ / học viên / lớp. Riêng lớp đàn sơ cấp và lớp đệm đàn 300.000đ/học viên.
- Ghi chú : Số học viên giới hạn tùy theo từng lớp học. Các lớp đàn sơ cấp và đệm đàn chỉ nhận tối đa 15 học viên, ưu tiên cho những người ghi danh trước.

Cấp chứng chỉ:
- Cuối mỗi lớp sẽ thi kiểm tra
- Giấy chứng nhận từng môn học sẽ được cấp cho học viên có yêu cầu.