Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ sáu, 05 Tháng 2 2010 14:37

Hosanna

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

“Sao lại kém tin như thế?”

Cuộc sống mới đến với con như một thử thách về lòng tin. Nhiều sự lựa chọn khiến con luôn đặt câu hỏi là con phải chọn điều gì. Kết quả là con sợ hãi vì không biết sẽ đi đến đâu nếu như không có một sự lựa chọn sáng suốt. Con lo lắng. Con hỏi tại sao Chúa im lặng… và con khóc.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa hỏi các môn đệ : sao lại kém tin như thế? Con cảm thấy như Chúa đang hỏi con: “Tại sao con lại sợ hãi khi biết rằng Chúa đã để con ra đi thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ con một mình? Tại sao con luôn vội vàng trong mọi chuyện và tạo cho mình quá nhiều áp lực để rồi sợ hãi? Tại sao con không đặt niềm tin vào Ta? Tại sao con không kiên nhẫn chờ đợi? Biết bao câu hỏi tại sao Chúa như đặt ngược lai cho con để một lần nữa con nhìn lại đực tin của con.

Cám ơn Chúa vì một lời nhắc nhở nhẹ nhàng như thế để con luôn có thể tái khám phá ra lòng ton và sự phó thác mà con đặt để vào Chúa. Xin giúp con luôn biết kiên nhẫn chờ đợi và luôn vững tin vào sự quan phòng của Chúa. Amen.