Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ năm, 14 Tháng 1 2010 22:19

Cầu nguyện cho Đức Tin

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Lạy Chúa, thập giá là một hình phạt, là gánh nặng đối với những ai chưa tin vào quyền năng của Chúa. Nhưng đối với mỗi người chúng con, thập giá là Thánh Giá, là tình yêu và là con đường dẫn chúng con đến với Chúa.

Người đời tiếp tục bát bỏ, tiếp tục xỉ nhục thì chúng con càng cảm nghiệm rỏ ràng hơn về Mầu Nhiệm Thập Giá. Chúng con một lần nữa được sống lại với Đức Tin mà hằng ngày chúng con vẫn đang tìm kiếm, đang củng cố để Đức Tin ấy được bền vững và sống động hơn.

Chúng con xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con; cách riêng giáo dân ở những nơi đang gặp áp bức; các việc cần làm trong lúc Giáo Hội VN đang gặp khó khăn, để chúng con cùng được đi trên đường Golgotha với Chúa, để chúng con có thể sống chứng nhân giữa đời và làm cho Đức Tin sinh nhiều hoa trái hầu người đời nhận ra rằng: ng đen tội lỗi không bao giờ chiến thắng được ánh sáng chân lý. Amen