Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ ba, 17 Tháng 11 2009 15:40

Tv 64,11

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA và ẩn náu bên Người. Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh. (Tv 64,11)

The upright will rejoice in Yahweh, will take refuge in him, and all the honest will praise him. Psalms 64:10