Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ tư, 11 Tháng 11 2009 13:08

Hc 15,8

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Khôn ngoan xa cách kiêu ngạo, và vắng bóng trong tâm tưởng những người gian dối. (Hc 15,8)

She stands remote from pride, and liars cannot call her to mind. Ecclus 15:8