Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ ba, 03 Tháng 11 2009 06:08

Hc 25,1

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Có ba điều tôi hết lòng ao ước, cả ba đều đẹp lòng Đức Chúa và người ta: anh em hoà thuận, láng giềng thân thiết, vợ chồng ý hợp tâm đầu. (Hc 25,1)

There are three things my soul delights in, and which are delightful to God and to all people: concord between brothers, friendship between neighbours, and a wife and husband who live happily together. Ecclus 25:1