Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ năm, 29 Tháng 10 2009 14:49

Hc 14,1

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm, và không phải khổ vì hối hận. (Hc 14,1)

Blessed is anyone who has not sinned in speech and who needs feel no remorse for sins. Ecclus 14:1