Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ ba, 06 Tháng 10 2009 12:51

Cl 3,13

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, anh em hãy tha thứ cho nhau.(Cl 3,13)

Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Col 3.13