Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ ba, 06 Tháng 10 2009 12:52

Hc 7,10

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Đừng nhút nhát khi con cầu nguyện và đừng coi thường việc làm phúc bố thí.(Hc 7,10)

Do not be hesitant in prayer; do not neglect to give alms. Ecclus 7.10