Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ ba, 13 Tháng 10 2009 10:21

Cn1,8-9

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Người khôn tránh bạn xấu. Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe, lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ vì những lời ấy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu, là vòng kiềng con đeo vào cổ. (Cn1,8-9)

Listen, my child, to your father's instruction, do not reject your mother's teaching: they will be a crown of grace for your head, a circlet for your neck. Prov 1.8-9