Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 06:42

Tv 91,15-16

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban. (Tv 91,15-16)

He shall cry to me, and I will hear him: I am with him in tribulation, I will deliver him, and I will glorify him. I will fill him with length of days; and I will show him my salvation. Psalm 91.15-16