Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ bảy, 10 Tháng 10 2009 12:45

Cn 1,33

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Ai nghe ta sẽ sống an toàn, được yên ổn, chẳng sợ chi tai hoạ. (Cn1,33)

But whoever listens to me may live secure,will have quiet, fearing no mischance. Prov 1.33