Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ bảy, 10 Tháng 10 2009 00:50

Pl 4,6-7

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. (Pl 4,6-7)

Be nothing solicitous: but in every thing, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your petitions be made known to God. And the peace of God, which surpasseth all understanding, keep your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians 4.6-7