Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ bảy, 03 Tháng 4 2010 12:39

Mùa Chay - Ngày thứ 39- Thứ Sáu Tuần Thánh

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 39 (Thứ Sáu Tuần Thánh 2/4/2010):

Hãy được chữa lành.

 

BÀI ĐỌC (Is 53:4-10)

Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta.

Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, người đã bị tiêu diệt; ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa, bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống; vì tội lỗi dân Ta, Ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác, nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ.

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu.

 

SUY NIỆM

Là con người, ai cũng mang ít nhiều bệnh tật về thân xác và tâm hồn. Sự chữa lành rất cần thiết để mang lại một đời sống mạnh khỏe về cả hai mặt. Bác sĩ và các nhà tâm lý có thể giúp người ta chữa lành, nhưng không phải chữa lành được hết mọi bệnh. Các linh mục là người đại diện Chúa Kitô có thể gọi là bác sĩ tâm linh, nhưng cũng có giới hạn. Chỉ có Chúa Giêsu mới là vị bác sĩ chữa lành được tất cả mọi thứ bệnh mà không cần dùng thuốc. Một cuộc chữa lành vĩ đại nhất trong lịch sử xảy ra cách đây trên hai ngàn năm khi Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Nhân loại được chữa lành khỏi mọi tội lỗi nhờ cái chết của Ngài.

Con người thường tìm kiếm sự chữa lành về phần xác, bởi vì bệnh ấy ở bên ngoài nhìn thấy được hay ở bên trong nhưng cảm giác được. Chẳng lạ gì ngày xưa đông đảo dân chúng đi tìm Chúa Giêsu chỉ vì muốn được chữa lành, và ngày nay người ta tìm đến các thánh lễ chữa lành cũng với ước ao được chữa lành về thể xác như thế. Hãy khao khát được chữa lành cả về thể xác lẫn linh hồn, nhưng quan trọng hơn là phần hồn, vì thân xác sẽ trở về với các bụi, còn linh hồn thì tồn tại đời đời.

 

THỰC HÀNH

Is 53:4 Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta.

- Với chính mình: tìm kiếm sự chữa lành phần xác lẫn phần hồn. Siêng năng đi xưng tội và rước lễ.

- Với tha nhân: cầu nguyện chữa lành cho người đau yếu, hướng dẫn họ đến sự chữa lành nội tâm.

- Với Chúa: Tin rằng Chúa Giêsu vẫn đang sống và chữa lành hôm nay.

 

GHI NHỚ

Is 53:5 Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì chính nhờ những thương tích và sự chết của Chúa con được chữa lành về phần hồn. Ngày nào con còn sống trên trần gian này, con vẫn mang những bệnh tật về thể xác và tâm hồn. Con cần được Chúa chữa lành cho con. Xin cho con luôn biết quý trọng và siêng năng lãnh nhận linh dược Thánh Thể Chúa, để con được chữa lành đời này và sẽ được sống lại đời sau với Chúa. Amen.