Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 12:50

Mùa Chay - Ngày thứ 37- Thứ Tư Tuần Thánh

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 37 (Thứ Tư Tuần Thánh 31/3/2010):

Khi tôi là Giuđa.

 

BÀI ĐỌC (Mt 26:20-25)

Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói".

 

SUY NIỆM

Khi nghĩ đến Giuđa, tôi thường có ấn tượng với Giuđa. Tôi nghĩ rằng Giuđa là người phản bội, là người tồi tệ nhất trong lịch sử. Tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ sẽ giống như Giuđa bán Chúa. Thế nhưng suy nghĩ cho kỹ, đời sống của tôi có những khía cảnh của lời nói và việc làm mang hình thức bán Chúa giống như Giuđa. Tôi là Giuđa khi tôi mắc cở không dám cầu nguyện nơi công cộng, không dám làm dấu khi ăn, không dám nhận mình là người Kitô hữu, không đóng góp và cộng tác vào công việc nhà Chúa, sử dụng tôn giáo cho lợi ích cá nhân. Tôi là Giuđa khi tôi tham dự vào những công việc trái với đức tin như phá thai, bỏ phiếu ủng hộ các ứng viên có đường lối đi ngược lại với giáo lý, không dám lên tiếng cho công lý và sự thật... Tin mừng thánh Mátthêu nói rằng Giuđa đã hối hận về việc làm của mình, và điều này khiến tôi phải xét lại vì Giuđa không tệ như tôi đã nghĩ. Mt27:3-5 "Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh! " Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ". Nếu tên trộm lành chỉ xin với Chúa Giêsu nhớ đến mình khi vào nước trời mà được ơn cứu độ, thì rất có thể theo tôi Giuđa đã hối hận về việc làm của mình, Giuđa chưa chắc đã ở hỏa ngục.

 

THỰC HÀNH

Mt 27:3-5 "Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh! " Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ".

- Với chính mình: khiêm nhường nhìn ra những khía cạnh phản bội Chúa trong cuộc sống. Hối hận, từ bỏ và xin lỗi Chúa.

- Với tha nhân: cầu nguyện cho những người đang chống Giáo hội, không tin Chúa, phỉ báng Đức Mẹ.

- Với Chúa: Tin vào lòng nhân từ của Chúa.

 

GHI NHỚ

Mt 26:25 "Thưa Thầy, có phải con không?"

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, ít nhiều trong đời sống của con đã phản bội Chúa dưới nhiều khía cạnh. Lúc đó, chính con cũng là Giuđa của thời đại hôm nay. Con thành tâm thống hối lỗi lầm và xin Chúa giúp con sức mạnh và khôn ngoan để từ nay con không tái phạm nữa. Amen.