Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ bảy, 27 Tháng 3 2010 14:46

Mùa Chay - Ngày thứ 33-Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa.

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 33 (Thứ Sáu 26/3/2010):

Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa.

 

BÀI ĐỌC (Ga  10: 31-42)

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?" Người Do-thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa".

Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: 'Ta đã nói: các ngươi là thần'? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng 'Ông nói lộng ngôn', vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".  Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.

 

SUY NIỆM

1 Côrintô 3: 16-17 "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em".

Tôi thường nghe nói: "Người này có Chúa, người kia không có Chúa", hay cũng nghe nói: "Chúa nói với tôi như thế này". Người kia lại nói: "Chúa nói với tôi như thế kia". Chỉ có một Thiên Chúa, một Đức Kitô thế mà Thiên Chúa của người này lại khác với Thiên Chúa của người kia sao? Lời Thánh Phaolô hôm nay như đang hỏi tôi: "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" Thánh Phaolô biết trong tôi có Chúa, tôi tin Chúa nhưng ít khi nhận ra hay dám tin rằng thân xác tôi là Đền Thờ của Thiên Chúa. Ngài biết thế, bởi vì tôi hay nghĩ rằng mình tội lỗi lắm không xứng đáng Chúa ngự vào tâm hồn, thế nhưng mặc dù nghĩ mình không xứng đáng (ngay cả khi mới xưng tội), tôi vẫn lên rước lễ mỗi Chúa Nhật. Vậy chẳng khác gì tôi rước Chúa nhưng tôi không tin Chúa ngự vào lòng. Người Pharisiêu thời xưa cũng nghĩ như thế: Chúa Giêsu nếu là Thiên Chúa, là Người Công chính thì phải vào nhà người công chính, chứ sao Ngài lại vào nhà và ăn uống với người tội lỗi, người thu thuế? Chúa đến để cứu người tội lỗi như người bác sĩ phải đến với người bệnh tật để chữa lành họ. Nếu Chúa không đến với tôi là người tội lỗi, thì có lẽ tôi chẳng được thay đổi, chẳng được giải thoát và được cứu độ. Vậy khi tôi nhận ra thân xác tôi là Đền thờ của Thiên Chúa, tôi phải sống là làm sao để thân xác tôi luôn là "Đền thờ" của Ngài, chứ không phải là nơi, mà vì nơi ấy, tôi sẽ phải "đền tội".

 

THỰC HÀNH

Ga 10: 37-38 Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".

- Với chính mình: nhận ra sự hiện diện của Chúa trong tôi. Giữ gìn thân xác được trong sạch.

- Với tha nhân: cám ơn Chúa ở trong họ. Sống để họ nhìn ra Chúa ở trong mình.

- Với Chúa: cám ơn Chúa đã ở trong tôi. Cám ơn Chúa đã cứu thoát tôi.

 

GHI NHỚ

Ga 10: 38  Các ngươi biết và tin rằng: "Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha"

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, cám ơn Chúa ở trong con, để con được ở trong Chúa. Con cần nhận biết và nghiệm sự hiện diện của Chúa ở trong con mạnh mẽ hơn. Xin giúp con luôn giữ gìn thân xác con được thanh sạch và công chính để Chúa luôn vui khi ở trong con. Amen.