Thứ tư, 24 Tháng 3 2010 12:35

Mùa Chay - Ngày thứ 30-Chúa ở cùng chúng ta

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 30 (Thứ Ba 23/3/2010):

Chúa ở cùng chúng ta

 

BÀI ĐỌC (Ga  8:21-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được".  Người Do-thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói 'Nơi Ta đi các ông không thể tới được'?"  Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".  Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài".

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

 

SUY NIỆM

Chúa Giêsu sinh ra được gọi là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hạ mình mang thân phận con người để ở với con người. Với các môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế", vì Ngài yêu các môn đệ và không để họ mồ côi. Mở đầu mỗi thánh lễ, linh mục bắt đầu bằng câu: "Chúa ở cùng anh chị em", và giáo dân đáp lại: "Và ở cùng cha". Khi đáp lại như thế, người ta xác định rằng Chúa đang ở với mọi người. Tuy nhiên, dường như tôi chỉ cảm thấy Chúa đang ở với họ trong nhà thờ mà thôi. Khi bước ra khỏi nhà thờ, tôi không còn sự xác tín Chúa đang ở trong họ nữa. Vì thế, nếu như họ có hành động gì xúc phạm đến tôi, thì tôi không ngần ngại quạt liền. Và vì không có sự xác tín mạnh mẽ Chúa đang ở trong tôi nên tôi cũng rất dễ phạm tội. Nghĩ có Chúa ở cùng thì dễ, tin có Chúa ở cùng rất khó. Có Chúa ở cùng là điều hạnh phúc nhất của một người, vì có Chúa là có tất cả.

 

THỰC HÀNH

- Với chính mình: trò chuyện với Chúa như người bạn thân.

- Với tha nhân: nhận ra Chúa đang ở với họ. Nghiệm được rằng họ là con trai, con gái của Chúa.

- Với Chúa: Tin mạnh mẽ Chúa đang hiện diện.

 

GHI NHỚ

Ga 8:29 Đấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ở với con, đang ở trong anh em của con. Cám ơn Chúa kiên nhẫn ở với chúng con mà không chán, không buồn phiền vì sự dửng dưng của chúng con. Xin ban thêm lòng tin cho con vì con còn kém tin lắm, Chúa ơi. Amen.

 

Related items (by tag)

back to top