Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 12:26

Mùa Chay - Ngày thứ 24-Đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn hơn trước

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 24 (Thứ Ba 3/16/2010):

Đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn hơn trước

 

BÀI ĐỌC (Ga 5: 1-3a. 5-16)

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh 'Vác chõng mà đi'?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

 

SUY NIỆM

Một trong những thách đố lớn lao của tôi trong đời sống đức tin là làm sao không tái phạm những tội đã xưng lần trước. Có đến khoảng 80% những tội tôi xưng là những tội tái phạm, còn lại 20% là những tội mới hay tội lâu rồi mới phạm lại. Tạ ơn Chúa, những tội tôi cứ tái phạm là những tội nhỏ, tội thông thường hay vấp phạm phải. Lời Chúa hôm nay nói với người đau liệt: "anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Có lẽ những "trọng tội" nếu tôi cứ tiếp tục cố tình phạm thì tôi sẽ phải khốn khổ hơn trước. Không ai có thể nói chắc chắn rằng tôi sẽ không phạm tội nữa vì bản tính con người luôn luôn yếu đuối. Ngay cả Phêrô cũng tái phạm 3 lần về tội chối Chúa. Và chính Chúa cũng đã nói phải tha thứ cho anh em không phải 7 lần mà là 70 lần 7, nghĩa là người anh em của tôi có thể sẽ xúc phạm tới tôi nhiều lần như thế.

Có nhiều tội đến từ tật xấu của một người, thí dụ như tội nói xấu người khác, tội mê ăn uống. Đã là cái tật thì rất khó để loại bỏ được ngay, trừ khi có phép lạ. Thế nhưng nói như vậy không có nghĩa là vì tật xấu mà tôi cứ tiếp tục phạm, nhưng tôi phải đương đầu với tội ấy:

Thứ nhất tôi phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để từ bỏ. Không có ơn Chúa, không có Chúa giải thoát thì khó mà từ bỏ được. Thứ hai là tôi phải mở lòng yêu Chúa và tha nhân nhiều hơn, bởi vì khi yêu ai tôi ít khi muốn làm đau lòng người ấy. Thứ ba là cố gắng của bản thân. Tôi phải "cai" tội từ từ như cai sữa, cai hút thuốc lá. Thí dụ như tháng trước nói xấu người ta 100 lần thì tháng này phải giảm bớt đi.

 

THỰC HÀNH

(Ga 5:7) Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh.

- Với chính mình: liệt kê 3 tội hay phạm nhiều nhất và hằng tuần cầu nguyện trước Thánh Thể, xin Chúa giúp từ bỏ, xin Chúa giải thoát.

- Với tha nhân: xin lỗi những điều làm đau lòng họ. Đặt mình vào trường hợp của họ để cảm được sự tổn thương nếu mình xúc phạm tới họ.

- Với Chúa: xin Chúa ban ơn, thêm sức. Thinh lặng nhìn lên thánh giá Chúa và nhận ra nỗi đau của Chúa.

 

GHI NHỚ

(Ga 5:14) Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước"

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, yêu mến Cha, con không muốn làm Cha phải đau buồn, không muốn làm tổn thương Cha. Nếu ngày nào con sống không còn có tội, có lẽ con sẽ kiêu ngạo, nhưng sống biết mình có tội, con sẽ cần đến Cha, sẽ thấy Cha quảng đại, khoan dung vô bờ. Con ước ao rằng những tội con phạm không phải do con cố tình, chủ ý nhưng vì sự yếu đuối của con mà thôi. Amen.