Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 12:09

Chủ Nhật Thứ 4 Mùa Chay

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Chúa Nhật Thứ 4 (Chúa Nhật 3/14/2010):

Chúa đã yêu tôi đến nỗi đã ban Con Một mình

 

BÀI ĐỌC (Ga 3: 14-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".

 

SUY NIỆM

Tình yêu của Thiên Chúa vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi ngay cả Con Một của Người cũng không dung tha. Thiên Chúa có Ba Ngôi thì cả Ba Ngôi đều đến và ở với con người. Thời Cựu Ước, Chúa Cha đến với dân Do thái để giải thoát họ khỏi ách nô lệ bên Ai cập và đưa về miền đất hứa. Thời Tân Ước, Chúa Con xuống thế mặc lấy xác phàm để ở giữa con người, giảng dạy và chữa lành họ. Rồi qua thời các tông đồ và đến ngày nay, Thiên Chúa Ngôi Ba là Thánh Thần được sai đến ở với các tông đồ và với chúng ta. Nếu Thiên Chúa muốn ban thêm cho con người một điều gì nữa, thì Ngài chẳng còn gì để có thể ban tặng cho con người.

Con người vốn có khuynh hướng thiên về sự ác. Tội đầu tiên sau tội nguyên tổ mà con người phạm là tội giết người. Khiếp thật! Ca-in đã giết Aben, em ruột của mình. Lời Kinh Thánh đã nói tiên tri rất đúng: "sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa". Hơn hai ngàn năm sau khi Chúa Giêsu xuống thế, lẽ ra con người phải sống tốt đẹp hơn, thế giới được bình an hơn mới phải, thế nhưng con người ngày càng sống xa đọa hơn trước, thế giới ngày càng mất bình an. Con người luôn có mưu đồ tiêu diệt lẫn nhau, nhưng ngược lại Thiên Chúa thì luôn muốn cứu sống con người.

 

 

THỰC HÀNH

(Ga3: 20-21) Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa.

- Với chính mình: luôn hành động trong sự thật và công lý. Sống phản ảnh tình yêu Chúa.

- Với tha nhân: dẫn họ tới tin nhận Chúa, trở về với Chúa.

- Với Chúa: cám ơn tình yêu Chúa dành cho chúng ta, loan truyền tin mừng của Chúa.

 

GHI NHỚ

(Ga 3:17) Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, con cám ơn món qùa cao quý nhất mà Cha đã ban cho con, là chính Con yêu dấu của Cha. Con cầu nguyện cho những người chưa đón nhận, hay từ chối Người Con của Cha. Xin cho con sống là chứng nhân của tình yêu Cha cho mọi người. Amen.