Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ sáu, 12 Tháng 3 2010 16:14

Mùa Chay - Ngày thứ 20 - Hãy đi trong đường lối của Chúa

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 20 (Thứ Năm 11/03/2010):

Hãy đi trong đường lối của Chúa

BÀI ĐỌC (Gr 7: 23-28)

Đây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc.

Nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ, họ đã ngoảnh mặt đi chứ không nhìn Ta. Từ ngày cha ông họ ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, ngay từ sáng sớm, Ta lần lượt sai các tiên tri tôi tớ của Ta đến với họ, nhưng họ không nghe Ta, không chịu lắng tai nghe. Họ tỏ ra cứng đầu cứng cổ, và còn sống tệ hơn cha ông họ! Ngươi có nói cho họ biết tất cả các điều ấy, thì họ sẽ không nghe ngươi đâu; Vậy ngươi hãy nói cho họ biết: Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ, không chấp nhận kỷ luật, lòng trung tín đã mất và miệng họ không còn nhắc đến nữa.

SUY NIỆM

Đời sống càng văn minh thì con người lại càng lỏng lẻo trong việc giữ các giới luật của Chúa. Nhiều người hôm nay không còn đi lễ ngày Chúa nhật, hay chẳng đi xưng tội nữa. Nhiều ngôi thánh đường ở Âu Châu phải đóng cửa vì số người đi dự lễ ngày càng ít đi. Thế nhưng, mỗi khi có biến cố gì xảy ra thì nhà thờ lại thấy đông người. Chẳng hạn như sau vụ khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ, hay nền kinh tế tuột dốc, nhà thờ tự dưng đông hẳn người lên. Được vài tháng sau thì nhà thờ lại vắng như xưa.

Nhìn vào quá khứ trong Cựu ước khi dân Israen chối bỏ Chúa, thì họ đã bị quân thù đánh bại, nhưng khi họ trở về với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa bảo vệ họ và giúp họ chiến thắng. Lời Chúa nói hôm  nay: "Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc".  Tôi không thể ở trong đường tội lỗi và muốn Chúa phải cho tôi được hạnh phúc, gặp sự lành. Tôi không thể sống thờ ơ, từ bỏ Chúa để rồi khi gặp chuyện hiểm nguy tôi mới chạy đến kêu xin cùng Chúa và mong Chúa nhận lời ngay. Tôi cần trung thành với Chúa trong mọi lúc, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan và luôn biết ơn, tin tưởng Chúa trong mọi hoàn cảnh.

THỰC HÀNH

(Gr 7:23) Đây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc.

- Với chính mình: giữ và thi hành lề luật Chúa với trái tim yêu mến.

- Với tha nhân: cầu cho những người sống xa Chúa được trở về.

- Với Chúa: xin Chúa ban ơn biết kính sợ Chúa. Xin trung thành với Chúa.

GHI NHỚ

(Gr 7: 25-26) Ta lần lượt sai các tiên tri tôi tớ của Ta đến với họ, nhưng họ không nghe Ta, không chịu lắng tai nghe.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin tỏ cho con biết đường lối của Chúa và cho con trái tim vâng phục bước đi trong đường lối của Chúa. Xin Mẹ Maria giúp con trong Mùa Chay này nhận ra những con đường của con không phải là của Chúa và giúp con trở về con đường ngay, nẻo chính của Chúa. Amen.