Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Tôn chỉ - Mục đích

AddThis Social Bookmark Button

1. Châm ngôn :
“Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô” (Pl 1.21)

2. Tôn chỉ :
Theo gương Thánh Louis Gonzaga, không ngừng :
- Học hỏi để nâng cao đời sống Đức Tin, chuyên cần Cầu Nguyện, và sống tình huynh đệ hiệp nhất
- Sống chứng nhân trong đời sống, công việc hằng ngày và qua các Sứ Vụ trong Giáo xứ và ngoài Xã Hội

3. Mục đích:
“Sống, Làm Chứng và Loan báo Tin Mừng”

Như được trích dẫn trong Thư Mục Vụ của Hội Đồng Mục Vục Việt Nam năm 2000 : Tin Mừng có khả năng đổi mới cách nghĩ, cách làm và cách sống của chúng ta. Tin Mừng làm cho chúng ta nên con cái thật của Chúa và nên anh em với tha nhân… Ðón nhận Tin Mừng chính là đón nhận Chúa Kitô và Thánh Thần của Người, Ðấng dẫn dắt chúng ta sống tốt địa vị làm con Thiên Chúa theo gương Chúa Kitô (x. Rm 8,9-10).

Vì thế, VÀO ĐỜI quyết tâm SỐNG TIN MỪNG với “tâm tình như chính Ðức Kitô" (Pl 2,5), đó là "nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau" (Cl 3,13).

Và trên hết mọi sự "là có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo" (c.14).

Ý thức được Tin Mừng là quà Thiên Chúa tặng cho mọi người, VÀO ĐỜI nhận thấy mình cũng có nghĩa vụ LOAN TRUYỀN TIN MỪNG cho người khác bằng chính đời sống phục vụ, dấn thân trong Giáo Xứ cùng các bạn trẻ và trong Xã Hội với những cảnh đời kém may mắn…


Nếu có lúc nào đó:
- Chúng ta chưa thật sự cảm nghiệm rằng Chúa Kitô đang sống, nên còn thờ ơ, nguội lạnh :  vậy ta cần cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa để cảm nghiệm được Chúa Kitô "là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14,6).
- Chúng ta nhát đảm không dám nói với người khác về Chúa Kitô :  những lúc ấy, ta nhớ đến Lời Chúa căn dặn: "phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời" (Mt 10,32-33).
- Chúng ta không biết phải nói như thế nào : vậy, ta cần đặt mình trước Chúa và trả lời câu hỏi của Người: "Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?" (Lc 9,20).


Vậy hãy để cho Chúa Giêsu thật sự sống trong cuộc đời chúng ta vì:

“Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô”