Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Displaying items by tag: tin mung
AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 40 (Thứ Bẩy Tuần Thánh 3/4/2010):

Đời sống mới trong Chúa Kitô.

 

BÀI ĐỌC (Rm 6: 3-11)

Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế.

Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi.

Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

SUY NIỆM

Chúng ta thường nghe nói: "Chết là hết", nhưng là người tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô, chết là chúng ta sẽ được sống lại đời đời với Chúa. Mùa Chay gần qua đi, là mùa tiả lá bắt sâu để cây sẽ nảy mầm và trổ hoa. Chúng ta chuẩn bị đón mừng Chúa Giêsu Phục Sinh. Đây là niềm hy vọng lớn lao nhất của mỗi người. Mỗi người hãy sống đời sống mới phục sinh với Chúa một cách toàn diện. Đời sống mới trong Chúa Kitô không còn tù đày giam hãm, không còn lo sợ, không còn hận thù, không còn đam mê, không còn thất vọng...

Niềm tin Phục Sinh căn bản là một niềm tin vào một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi các những ai tín thác vào Người và để cho họ phải hư mất. Niềm tin Phục Sinh là xác tín rằng cuộc đời không phải chỉ đầy dẫy những thất bại khổ đau. Chúa sống lại có nghiã rằng đêm đen dù có dài đằng đặc nhưng sẽ có một ngày mai tươi sáng. Cuộc sống nào mà lại không có những nhọc nhằn và phiền muộn? Ai trong chúng ta mà lại chẳng có lần thất vọng? Mà lại chẳng có lần thấy mình khổ đau?

Đường thánh giá là đường để đi, không phải là nơi dừng lại. Điểm hẹn phải là biến cố Phục Sinh… Chúng ta không thể ở mãi trong than khóc của thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng phải bước vào niềm vui của Chủ Nhật Phục Sinh.

Chúa đã Phục Sinh! Nhưng sự kiện Chúa Sống Lại có ích gì cho chúng ta, nếu như chúng ta không cảm nghiệm được tin mừng Phục Sinh? Nói một cách khác, liệu chúng ta đã sống, đã chuẩn bị tâm hồn cho Chúa Phục Sinh vào ngự trị? Hay bóng tối vẫn còn đấy? Và Thần Chết vẫn còn thống trị?

 

THỰC HÀNH

- Với chính mình: vui mừng và hăng say loan báo tin mừng, làm chứng cho Chúa.

- Với tha nhân: tạo mối liên hệ mật thiết mới.

- Với Chúa: Tôn vinh Chúa. Chúc tụng Chúa. Ao ước được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

 

GHI NHỚ

Rm 6: 8-9 Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, hành trình của Mùa Chay đã kết thúc. Con biết rằng con cần được Chúa cắt tỉa những lá úa, cành khô để thân xác con được nảy sinh những mầm sống mới trong Chúa Kitô Phục Sinh. Con đã được thanh tẩy qua Máu Cứu độ của Chúa, cần được tái sinh trong Thánh Thần. Con vui mừng vì Chúa đã sống lại và con sẽ được sống lại với Chúa đời đời. Amen.

Thứ bảy, 03 Tháng 4 2010 12:39

Mùa Chay - Ngày thứ 39- Thứ Sáu Tuần Thánh

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 39 (Thứ Sáu Tuần Thánh 2/4/2010):

Hãy được chữa lành.

 

BÀI ĐỌC (Is 53:4-10)

Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta.

Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, người đã bị tiêu diệt; ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa, bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống; vì tội lỗi dân Ta, Ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác, nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ.

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu.

 

SUY NIỆM

Là con người, ai cũng mang ít nhiều bệnh tật về thân xác và tâm hồn. Sự chữa lành rất cần thiết để mang lại một đời sống mạnh khỏe về cả hai mặt. Bác sĩ và các nhà tâm lý có thể giúp người ta chữa lành, nhưng không phải chữa lành được hết mọi bệnh. Các linh mục là người đại diện Chúa Kitô có thể gọi là bác sĩ tâm linh, nhưng cũng có giới hạn. Chỉ có Chúa Giêsu mới là vị bác sĩ chữa lành được tất cả mọi thứ bệnh mà không cần dùng thuốc. Một cuộc chữa lành vĩ đại nhất trong lịch sử xảy ra cách đây trên hai ngàn năm khi Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Nhân loại được chữa lành khỏi mọi tội lỗi nhờ cái chết của Ngài.

Con người thường tìm kiếm sự chữa lành về phần xác, bởi vì bệnh ấy ở bên ngoài nhìn thấy được hay ở bên trong nhưng cảm giác được. Chẳng lạ gì ngày xưa đông đảo dân chúng đi tìm Chúa Giêsu chỉ vì muốn được chữa lành, và ngày nay người ta tìm đến các thánh lễ chữa lành cũng với ước ao được chữa lành về thể xác như thế. Hãy khao khát được chữa lành cả về thể xác lẫn linh hồn, nhưng quan trọng hơn là phần hồn, vì thân xác sẽ trở về với các bụi, còn linh hồn thì tồn tại đời đời.

 

THỰC HÀNH

Is 53:4 Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta.

- Với chính mình: tìm kiếm sự chữa lành phần xác lẫn phần hồn. Siêng năng đi xưng tội và rước lễ.

- Với tha nhân: cầu nguyện chữa lành cho người đau yếu, hướng dẫn họ đến sự chữa lành nội tâm.

- Với Chúa: Tin rằng Chúa Giêsu vẫn đang sống và chữa lành hôm nay.

 

GHI NHỚ

Is 53:5 Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì chính nhờ những thương tích và sự chết của Chúa con được chữa lành về phần hồn. Ngày nào con còn sống trên trần gian này, con vẫn mang những bệnh tật về thể xác và tâm hồn. Con cần được Chúa chữa lành cho con. Xin cho con luôn biết quý trọng và siêng năng lãnh nhận linh dược Thánh Thể Chúa, để con được chữa lành đời này và sẽ được sống lại đời sau với Chúa. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 38 (Thứ Năm Tuần Thánh 01/04/2010):

Hãy rửa chân cho nhau.

 

BÀI ĐỌC (Ga 13:1-11)

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".

 

SUY NIỆM

Đôi chân là phần chi thể luôn tiếp cận với bụi đất, vì thế đôi chân luôn dơ dáy và cần được rửa ráy. Đôi chân có thể đạp lên mọi thứ khác nếu tôi không để ý đường đi và tránh né. Đôi chân tâm linh không tiếp cận với bụi đất nhưng có thể bị dơ dáy không kém, khi tôi chà đạp nhân phẩm, danh dự, tiết hạnh của người khác. Sống trong xã hội tranh đua hôm nay, có những chủ nhân đã lợi dụng sức lao động của các trẻ em. Có đại gia hưởng thụ trên thân xác và nhân phẩm của các thiếu nữ nghèo phải bán thân. Những cô dâu lấy chồng ngoại quốc bị đối xử tàn tệ. Đó là những hình thức chà đạp tân tiến hôm nay.

Cử chỉ rửa chân cho các môn đệ mà Chúa thực hiện trong bữa ăn cuối cùng là bài học khiêm nhường, yêu thương sâu thẳm Chúa làm gương cho các môn đệ. Bí Tích Thánh Thể, Ngài thiết lập trong nhà Tiệc Ly năm xưa nói lên tình yêu vô bờ của Chúa đối với nhân loại. Đức bác ái yêu thương dẫn các môn đệ và nhân loại liên kết trong tiệc Thánh Thể gợi lên hình ảnh tình thương vô biên của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Tất cả những cử chỉ, những nghĩa cử cao quí ấy là thực hiện đạo tình thương của Chúa giữa thế giới đầy hận thù và tranh chấp. Thiết tưởng, người lãnh đạo, các Kitô hữu hôm nay cũng cần thể hiện tình yêu thương của Chúa nơi cộng đoàn, giáo xứ và các nhóm nhỏ. Các chức vụ không phải để phân chia giai cấp, bè phái, ảnh hưởng mà là để kiện toàn tổ chức, và hiệp nhất giữa các chi thể.

 

THỰC HÀNH

- Với chính mình: khiêm nhường trong chức vụ, luôn đi đầu làm gương yêu thương, không tìm kiếm danh dự trong chức vụ.

- Với tha nhân: thể hiện tình yêu đối với người khác qua hành động.

- Với Chúa: Học và noi gương các việc làm của Chúa đối với các môn đệ.

 

GHI NHỚ

Ga 13:15 Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được sống và hành động khiêm nhường yêu thương noi gương Chúa. Xin giúp con can đảm rửa chân cho anh em bằng cách chấp nhận những khác biệt của nhau, làm những công việc con muốn người khác làm và luôn nhìn thấy Chúa trong anh em của con. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 37 (Thứ Tư Tuần Thánh 31/3/2010):

Khi tôi là Giuđa.

 

BÀI ĐỌC (Mt 26:20-25)

Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói".

 

SUY NIỆM

Khi nghĩ đến Giuđa, tôi thường có ấn tượng với Giuđa. Tôi nghĩ rằng Giuđa là người phản bội, là người tồi tệ nhất trong lịch sử. Tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ sẽ giống như Giuđa bán Chúa. Thế nhưng suy nghĩ cho kỹ, đời sống của tôi có những khía cảnh của lời nói và việc làm mang hình thức bán Chúa giống như Giuđa. Tôi là Giuđa khi tôi mắc cở không dám cầu nguyện nơi công cộng, không dám làm dấu khi ăn, không dám nhận mình là người Kitô hữu, không đóng góp và cộng tác vào công việc nhà Chúa, sử dụng tôn giáo cho lợi ích cá nhân. Tôi là Giuđa khi tôi tham dự vào những công việc trái với đức tin như phá thai, bỏ phiếu ủng hộ các ứng viên có đường lối đi ngược lại với giáo lý, không dám lên tiếng cho công lý và sự thật... Tin mừng thánh Mátthêu nói rằng Giuđa đã hối hận về việc làm của mình, và điều này khiến tôi phải xét lại vì Giuđa không tệ như tôi đã nghĩ. Mt27:3-5 "Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh! " Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ". Nếu tên trộm lành chỉ xin với Chúa Giêsu nhớ đến mình khi vào nước trời mà được ơn cứu độ, thì rất có thể theo tôi Giuđa đã hối hận về việc làm của mình, Giuđa chưa chắc đã ở hỏa ngục.

 

THỰC HÀNH

Mt 27:3-5 "Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh! " Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ".

- Với chính mình: khiêm nhường nhìn ra những khía cạnh phản bội Chúa trong cuộc sống. Hối hận, từ bỏ và xin lỗi Chúa.

- Với tha nhân: cầu nguyện cho những người đang chống Giáo hội, không tin Chúa, phỉ báng Đức Mẹ.

- Với Chúa: Tin vào lòng nhân từ của Chúa.

 

GHI NHỚ

Mt 26:25 "Thưa Thầy, có phải con không?"

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, ít nhiều trong đời sống của con đã phản bội Chúa dưới nhiều khía cạnh. Lúc đó, chính con cũng là Giuđa của thời đại hôm nay. Con thành tâm thống hối lỗi lầm và xin Chúa giúp con sức mạnh và khôn ngoan để từ nay con không tái phạm nữa. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 36 (Thứ Ba Tuần Thánh 30/3/2010):

Con sẽ theo Thầy.

 

BÀI ĐỌC (Ga  13:31-38)

Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: 'Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được', nay Thầy cũng nói với các con như vậy. Simon Phêrô hỏi Người: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu?" Chúa Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy". Phêrô thưa lại: "Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy". Chúa Giêsu nói: "Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần".

 

SUY NIỆM

Theo Chúa đòi hỏi phải từ bỏ điều gì đó, nhưng không có nghĩa phải từ bỏ tất cả mới theo Chúa được. Người từ bỏ tất cả để theo Chúa có lẽ hiếm lắm, và những người làm được điều này thường là những vị thánh. Người theo Chúa không từ bỏ được hết mọi sự nhưng không vì thế để những sự ấy ngăn cản, chi phối, ảnh hưởng đến việc theo Chúa. Người theo Chúa cũng không hẳn là người hoàn toàn đạo đức, thánh thiện hay tài năng. Không ai nhanh nhẹn đáp trả lời mời gọi theo Chúa như Phêrô. Với tính bộc trực, ông đã bạo miệng nói với Chúa: "Con sẽ liều mạng sống vì Thầy", để rồi sau đó, chính ông chối Chúa. Chúa biết Phêrô yếu đuối nhưng vẫn chọn Phêrô, bởi vì không phải nhờ tài năng, sức mạnh mà Phêrô làm tông đồ nhưng là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi còn ở với Thầy Phêrô là môn đệ yếu đuối nhưng sau khi Chúa Giêsu về trời, Phêrô đã nhận được quyền năng của Chúa Thánh Thần và có tới 3000 người nghe Phêrô rao giảng đã trở lại. Với con người yếu đuối, tôi cũng được mời gọi theo Chúa, làm tông đồ của Chúa và cậy nhờ vào quyền năng của Chúa. Chúa có thể biến yếu đuối của tôi trở nên mạnh mẽ, Chúa có thể biến cái kém tài của tôi trở nên hữu ích giúp mọi người khi tôi biết khiêm nhường đầu phục Chúa.

 

THỰC HÀNH

Ga 13: 38 Chúa Giêsu nói: "Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần".

- Với chính mình: can đảm, khiêm nhường làm tông đồ cho Chúa. Tin tưởng đầu phục cho quyền năng của Chúa.

- Với tha nhân: không đánh giá yếu đuối, kém tài trên công việc tông đồ của họ, vì nếu Chúa sử dụng họ, quyền năng và khôn ngoan của Chúa sẽ ở với họ.

- Với Chúa: Cám ơn Chúa đã sử dụng con người yếu đuối của mình.

 

GHI NHỚ

Lc 14:27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, con biết con yếu đuối, kém tin và hay thất hứa, nhưng con dâng cho Chúa trái tim và con người thật của con. Xin Chúa ban Thánh Thần trên con và dùng con như thánh ý Chúa. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 35 (Thứ Hai Tuần Thánh 29/3/2010):

Hãy vui mừng vì tôi sẽ sống lại với Chúa.

 

BÀI ĐỌC (Ga  12: 1-11)

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?" Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu".

Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

 

SUY NIỆM

Ladarô hơn Chúa ở một điểm, ông đã chết 4 ngày thì được sống lại. Ladarô thua tôi ở một chỗ, ông phải chết tới hai lần... Trong Mùa Chay, tôi thường hay mang tâm trạng buồn bã buâng khuâng, nghĩ tới sự chết và hình phạt. Chưa bao giờ nghĩ tới sự chết mà tôi lại vui được. Nếu như tôi vui mừng khi nói về sự chết thì người khác cho là tôi mát đến nơi rồi. Hôm nay Ladarô cho tôi một hình ảnh vui khi nghĩ về sự chết. Ladarô đã sống lại và ngồi ăn cùng bàn với Chúa. Đó là một hình ảnh đẹp của hành trình đức tin cần nằm trong viễn ảnh của tôi khi nghĩ về sự chết. Tôi phải nhận ra Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết, bởi vì chính Ngài là sự sống. Và tôi phải xác tín mạnh mẽ vào Lời Chúa: "Ai ăn bánh và uống chén này, sẽ được sống muôn đời".

Một hình ảnh đẹp khác của bài Tin mừng hôm nay là Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả bay đầy nhà. Tại sao Maria không lấy nước rửa chân và lấy vạt áo mà lau chân cho Chúa, bởi vì nàng có áo mà? Maria thương Chúa qua những gì quý giá, và đẹp nhất của người phụ nữ, đó là dầu thơm và mái tóc. Maria đang làm công việc táng xác Chúa sống thực từ trong lòng mình. Mùa Chay khi đi viếng xác, hôn chân Chúa, hay hôn thánh giá Chúa, tôi cũng bắt chước Maria hôn bằng trái tim và tâm hồn của tôi.

 

THỰC HÀNH

Ga 12: 1-3 Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà.

- Với chính mình: tin vào sự sống lại đời sau. Vui mừng vì có Chúa đang sống.

- Với tha nhân: giúp họ vui tươi, bình an tin vào Chúa.

- Với Chúa: cám ơn sự chết của Chúa. Vui mừng Chúa đã phục sinh.

 

GHI NHỚ

Ga 12: 7-8 Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có được tâm tình của Maria lấy dầu thơm xức chân Chúa. Con cần đến với Chúa, yêu Chúa bằng hương thơm của trái tim và giọt nước mắt thống hối ăn năn. Con muốn yêu Chúa thật lòng từ bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 33 (Thứ Sáu 26/3/2010):

Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa.

 

BÀI ĐỌC (Ga  10: 31-42)

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?" Người Do-thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa".

Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: 'Ta đã nói: các ngươi là thần'? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng 'Ông nói lộng ngôn', vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".  Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.

 

SUY NIỆM

1 Côrintô 3: 16-17 "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em".

Tôi thường nghe nói: "Người này có Chúa, người kia không có Chúa", hay cũng nghe nói: "Chúa nói với tôi như thế này". Người kia lại nói: "Chúa nói với tôi như thế kia". Chỉ có một Thiên Chúa, một Đức Kitô thế mà Thiên Chúa của người này lại khác với Thiên Chúa của người kia sao? Lời Thánh Phaolô hôm nay như đang hỏi tôi: "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" Thánh Phaolô biết trong tôi có Chúa, tôi tin Chúa nhưng ít khi nhận ra hay dám tin rằng thân xác tôi là Đền Thờ của Thiên Chúa. Ngài biết thế, bởi vì tôi hay nghĩ rằng mình tội lỗi lắm không xứng đáng Chúa ngự vào tâm hồn, thế nhưng mặc dù nghĩ mình không xứng đáng (ngay cả khi mới xưng tội), tôi vẫn lên rước lễ mỗi Chúa Nhật. Vậy chẳng khác gì tôi rước Chúa nhưng tôi không tin Chúa ngự vào lòng. Người Pharisiêu thời xưa cũng nghĩ như thế: Chúa Giêsu nếu là Thiên Chúa, là Người Công chính thì phải vào nhà người công chính, chứ sao Ngài lại vào nhà và ăn uống với người tội lỗi, người thu thuế? Chúa đến để cứu người tội lỗi như người bác sĩ phải đến với người bệnh tật để chữa lành họ. Nếu Chúa không đến với tôi là người tội lỗi, thì có lẽ tôi chẳng được thay đổi, chẳng được giải thoát và được cứu độ. Vậy khi tôi nhận ra thân xác tôi là Đền thờ của Thiên Chúa, tôi phải sống là làm sao để thân xác tôi luôn là "Đền thờ" của Ngài, chứ không phải là nơi, mà vì nơi ấy, tôi sẽ phải "đền tội".

 

THỰC HÀNH

Ga 10: 37-38 Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".

- Với chính mình: nhận ra sự hiện diện của Chúa trong tôi. Giữ gìn thân xác được trong sạch.

- Với tha nhân: cám ơn Chúa ở trong họ. Sống để họ nhìn ra Chúa ở trong mình.

- Với Chúa: cám ơn Chúa đã ở trong tôi. Cám ơn Chúa đã cứu thoát tôi.

 

GHI NHỚ

Ga 10: 38  Các ngươi biết và tin rằng: "Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha"

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, cám ơn Chúa ở trong con, để con được ở trong Chúa. Con cần nhận biết và nghiệm sự hiện diện của Chúa ở trong con mạnh mẽ hơn. Xin giúp con luôn giữ gìn thân xác con được thanh sạch và công chính để Chúa luôn vui khi ở trong con. Amen.

 

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 32 (Thứ Năm 25/3/2010):

Nếu tôi tự tôn vinh chính mình,

thì vinh quang của tôi sẽ không giá trị gì.

 

BÀI ĐỌC (Ga  8: 51-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết'. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"

Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".  Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi". Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

 

SUY NIỆM

Nếu để ý kỹ, tôi thấy Chúa Giêsu hôm nay nói một câu rất hay: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì." Chính Chúa Cha tôn vinh Người Con mới giá trị. Bởi vậy trong thánh lễ, linh mục đọc: "Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô  mà mọi chúc tụng và tôn vinh đều qui về Chúa là Cha toàn năng cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời". Nếu Chúa Giêsu mà còn để Chúa Cha tôn vinh Ngài, thì chúng ta là những người theo Chúa Kitô cũng cần để Chúa Cha tôn vinh chúng ta mới có giá trị. Sự tôn vinh của Chúa cho tôi chính là sự chúc phúc của Chúa cho tôi khi Ngài tách biệt chiên với dê.

Nếu tôi tôn vinh tôi, thì việc làm của tôi quy hướng về mình, và chỉ có giá trị cá nhân. Nếu người đời tôn vinh tôi, thì sự tôn vinh chỉ có giá trị ở đời này. Khi tôi chết sự tôn vinh của tôi và của người đời tôi không mang theo được. Tôi sống để tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải sống để được tôn vinh. Philiphê 2,10-11: "Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". Vậy hôm nay tôi hãy dành sự tôn vinh cho Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tôi.

 

THỰC HÀNH

Ga 8: 54 Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người.

- Với chính mình: đọc kinh Sáng Danh tôn vinh Chúa mỗi ngày.

- Với tha nhân: chúc tụng Chúa thay cho họ. Hướng dẫn họ tôn vinh Chúa.

- Với Chúa: Tôn vinh Chúa Cha mỗi ngày. Chúc tụng thánh danh Chúa Giêsu.

 

GHI NHỚ

Ga 8: 51 Chúa Giêsu nói: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết"

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, con xin chúc tụng và ngợi khen Cha, vì chỉ mình Cha mới đáng được chút tụng tôn vinh. Xin cho con quy hướng mọi sự về Cha để mọi người nhận biết Cha. Amen.

 

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 31 (Thứ Tư 24/3/2010):

Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội

 

BÀI ĐỌC (Ga 8: 31-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến".

 

SUY NIỆM

Ngày nay, người ta đang nói đến một tệ nạn nô lệ mới: "nô lệ tình dục (sex slave)". Những cô gái ở các nước nghèo, trong đó có Việt Nam bị bán hay bị dụ dỗ mang thân cho người mua vui. Nhiều cô gái còn rất trẻ đã phải đi làm nô lệ tình dục. Các cô gái này không thể tự mình giải thoát được vì thiếu "đô la" chuộc thân. Muốn giải thoát các cô gái này, cha mẹ các cô phải nhờ tới người có lòng bác ái cứu giúp hay phải đi vay vượn tiền. Khi nghe những tin tức như thế ai cũng cảm thấy đau lòng và xót thương cho số phận của họ.

Khi tôi tưởng mình đang hạnh phúc được tự do, thì Chúa nói: "Hễ tôi phạm tội thì tôi đang làm nô lệ cho tội". À, thì ra chính mình cũng đang làm nô lệ dưới một hình thức khác. Tội là nhà tù vẫn đang giam cầm, trói buộc tôi. Tôi không thể tự cứu thoát mình được như những cô gái kia, mà tôi phải nhờ đến "ơn cứu chuộc" của Chúa Giêsu. Chỉ có một Chúa Giêsu mới có thể cứu tôi khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Ngày nào tôi không có "Giêsu" thì tôi vẫn đang làm nộ lệ, ngày nào tôi có "Giêsu" thì chính Ngài giải thoát tôi được tự do. Vì thế, lạy Chúa, con biết con cần Chúa là vậy. Vì thế, con biết con cần cám ơn Chúa là vậy.

 

THỰC HÀNH

Ga 8: 34-36 Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự.

- Với chính mình: tin vào Chúa Giêsu, cậy nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu.

- Với tha nhân: Cầu nguyện cho họ. Xin Chúa giải thoát những ai bị ngăn trở, ràng buộc.

- Với Chúa: cám ơn sự cứu độ của Chúa Giêsu. Xin Chúa luôn bảo vệ, giải thoát khỏi tội lỗi.

 

GHI NHỚ

Ga 8: 32 "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi"

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã đến để giải thoát gông xiềng tội lỗi cho con, để con được tự do làm con cái của Chúa. Xin giúp con nhìn ra tội, tránh xa tội để con không làm nô lệ trong tội nữa. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 30 (Thứ Ba 23/3/2010):

Chúa ở cùng chúng ta

 

BÀI ĐỌC (Ga  8:21-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được".  Người Do-thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói 'Nơi Ta đi các ông không thể tới được'?"  Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".  Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài".

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

 

SUY NIỆM

Chúa Giêsu sinh ra được gọi là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hạ mình mang thân phận con người để ở với con người. Với các môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế", vì Ngài yêu các môn đệ và không để họ mồ côi. Mở đầu mỗi thánh lễ, linh mục bắt đầu bằng câu: "Chúa ở cùng anh chị em", và giáo dân đáp lại: "Và ở cùng cha". Khi đáp lại như thế, người ta xác định rằng Chúa đang ở với mọi người. Tuy nhiên, dường như tôi chỉ cảm thấy Chúa đang ở với họ trong nhà thờ mà thôi. Khi bước ra khỏi nhà thờ, tôi không còn sự xác tín Chúa đang ở trong họ nữa. Vì thế, nếu như họ có hành động gì xúc phạm đến tôi, thì tôi không ngần ngại quạt liền. Và vì không có sự xác tín mạnh mẽ Chúa đang ở trong tôi nên tôi cũng rất dễ phạm tội. Nghĩ có Chúa ở cùng thì dễ, tin có Chúa ở cùng rất khó. Có Chúa ở cùng là điều hạnh phúc nhất của một người, vì có Chúa là có tất cả.

 

THỰC HÀNH

- Với chính mình: trò chuyện với Chúa như người bạn thân.

- Với tha nhân: nhận ra Chúa đang ở với họ. Nghiệm được rằng họ là con trai, con gái của Chúa.

- Với Chúa: Tin mạnh mẽ Chúa đang hiện diện.

 

GHI NHỚ

Ga 8:29 Đấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ở với con, đang ở trong anh em của con. Cám ơn Chúa kiên nhẫn ở với chúng con mà không chán, không buồn phiền vì sự dửng dưng của chúng con. Xin ban thêm lòng tin cho con vì con còn kém tin lắm, Chúa ơi. Amen.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL