Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 22:31

Giải cầu lông Vào Đời Mở Rộng

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

VaodoiOpen_caulong

mại dzô .... mại dzô...

Đăng kí lẹ kẻo hết chỗ nè.

Đăng kí bằng cách comment trong đây cũng dc luôn :D