Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ năm, 24 Tháng 12 2009 15:45

Merry Christmas 2009

Rate this item
(3 votes)
AddThis Social Bookmark Button

VD_xmas2009_thanhvien