Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ bảy, 19 Tháng 12 2009 23:28

Đố Vui Giáng Sinh

Rate this item
(7 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Câu hỏi 1 : Hãy sắp xếp các bức tranh bên dưới theo trình tự câu chuyện Giáng Sinh (Christmas story)

Gợi ý trả lời : Liệt kê theo thứ tự bạn chọn 1 2 3 4 5….

Câu hỏi 2 : Ai đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa?


Câu hỏi 3 : Hãy điền vào chỗ trống :

“ Này tôi báo cho anh em một __ __trọng đại, cũng là __ __ cho toàn dân : Hôm nay, __ __ __ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là __ __ __ __”

Thời gian trả lời câu đố sẽ kết thúc vào 00h00 ngày 24/12/09


H1

php0C3vQcPM

H2

php0hs9TtPM

H3

php8SMg3kPM

H4

php21TfY4PM

H5

phpdAf9kwPM

H6

phpeFHpRIPM

H7

phpEkJkKmPM

H8

phpFQwTI5PM

H9

phpfZrapdPM

H10

phpj1sj4UPM

H11

phpKzqsWbPM

H12

phpodbvdrPM

H13

phpSNaLHEPM

H14

phpVB6mlMPM

Chúc các bạn may mắn ! :)