Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ tư, 07 Tháng 10 2009 01:39

Trung Thu 2009

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Đây là trailer của vở kịch Trung Thu tại Giáo Xứ Thanh Đa năm 2009