Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ sáu, 26 Tháng 3 2010 09:34

Kịch trung thu 2009

Rate this item
(1 Vote)
AddThis Social Bookmark Button

Phần 1

 

Phần 2