Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Hình ảnh - Bến Tre
Năm 2007Năm 2007 
Năm 2007
DSCN2447
DSCN2447
DSCN2449
DSCN2449
DSCN2473
DSCN2473
DSCN2483
DSCN2483
DSCN2484
DSCN2484
DSCN2489
DSCN2489
DSCN2490
DSCN2490
DSCN2494
DSCN2494
DSCN2497
DSCN2497
DSCN2507
DSCN2507

 

Display Num