Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Hình ảnh - Trung Thu

Đêm vui Trung Thu tại nhà ĐD

Năm 2006Năm 2006 
Năm 2006
DSCN1796
DSCN1796
DSCN1798
DSCN1798
DSCN1801
DSCN1801
DSCN1805
DSCN1805
DSCN1806
DSCN1806
DSCN1808
DSCN1808
DSCN1811
DSCN1811
DSCN1829
DSCN1829
DSCN1830
DSCN1830
DSCN1834
DSCN1834
DSCN1839
DSCN1839

 

Display Num