Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Hình ảnh - Ba Bần
Năm 2006Năm 2006 
Năm 2006
01_Chuyen-do-dac (1)
01_Chuyen-do-da...
01_Chuyen-do-dac (2)
01_Chuyen-do-da...
01_Chuyen-do-dac (3)
01_Chuyen-do-da...
01_Chuyen-do-dac (4)
01_Chuyen-do-da...
01_Chuyen-do-dac (5)
01_Chuyen-do-da...
01_Chuyen-do-dac
01_Chuyen-do-da...
02_Len-ghe-vao-Ba-Ban (1)
02_Len-ghe-vao-...
02_Len-ghe-vao-Ba-Ban (2)
02_Len-ghe-vao-...
02_Len-ghe-vao-Ba-Ban (3)
02_Len-ghe-vao-...
02_Len-ghe-vao-Ba-Ban (4)
02_Len-ghe-vao-...
02_Len-ghe-vao-Ba-Ban
02_Len-ghe-vao-...
03_Sinh-hoat-truoc-lua-trai (1)
03_Sinh-hoat-tr...
03_Sinh-hoat-truoc-lua-trai (2)
03_Sinh-hoat-tr...
03_Sinh-hoat-truoc-lua-trai (3)
03_Sinh-hoat-tr...
03_Sinh-hoat-truoc-lua-trai (4)
03_Sinh-hoat-tr...
03_Sinh-hoat-truoc-lua-trai
03_Sinh-hoat-tr...
04_Lua-trai (1)
04_Lua-trai (1)
04_Lua-trai (2)
04_Lua-trai (2)
04_Lua-trai (3)
04_Lua-trai (3)
04_Lua-trai (4)
04_Lua-trai (4)

 

Display Num 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL