Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Hình ảnh - Giáng sinh

Ôi Giáng Sinh 2006 với hang đá Eskimo

Năm 2006Năm 2006 
Năm 2006
DSCN2060
DSCN2060
DSCN2063
DSCN2063
DSCN2064
DSCN2064
DSCN2065
DSCN2065
DSCN2067
DSCN2067
DSCN2073
DSCN2073
DSCN2074
DSCN2074
DSCN2076
DSCN2076
DSCN2084
DSCN2084
DSCN2111
DSCN2111
DSCN2117
DSCN2117
DSCN2119
DSCN2119

 

Display Num