Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Hình ảnh - Lagi và Tà Pao
Năm 2011Năm 2011 
Năm 2011
img_3017
img_3017
img_3024
img_3024
img_3025
img_3025
img_3026
img_3026
img_3028
img_3028
img_3029
img_3029
img_3030
img_3030
img_3031
img_3031
img_3034
img_3034
img_3036
img_3036
img_3037
img_3037
img_3038
img_3038
img_3039
img_3039
img_3040
img_3040
img_3041
img_3041
img_3042
img_3042
img_3044
img_3044
img_3045
img_3045
img_3046
img_3046
img_3049
img_3049

 

Display Num 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL